పుష్య మాసంలో ఈ ఒక్క కథ, స్తోత్రం వినండి నీ దశ తీరినట్లే || Chaganti GOLDEN speeches 2020

रोजी प्रकाशित केले 3 नोव्हेंबर, 2020
वेळा पाहिला 1 176 150
1 416

#Chaganti_speech #shiva_bakthudi_katha #chagantipravachanalu
మార్గశిర మాసంలో ఈ ఒక్క కథ, స్తోత్రం వినండి నీ దశ తీరినట్లే || Chaganti GOLDEN speeches 2020
Sri Chaganti koteswara Rao Talking About Sanathana dharma. Sri Chaganti Koteswara Rao Many have already inspired to Chaganti koteswara rao's valuable speeches. Lot many have changed their Lifestyle and slowly understanding the Principles of Sanathana Dharma.
#Chaganti #Latest #Speeches #pravachanalu || chaganti #pravachanam || chaganti #koteswararao #speeches || #srichaganti || chaganti speeches || chaganti || chaganti #koteswara rao #ramayanam || chaganti koteswara rao pravachanam || chaganti #pravachanamtelugu || chaganti koteswara rao pravachanam in #telugu || chaganti ramayanam || chaganti telugu || chaganti koteswara rao #bhagavatam || chaganti #pravachanams || telugu pravachanam || #brahmasri chaganti koteswara rao || pravachanam in telugu || sri chaganti telugu || chaganti koteswara rao #siva puranam || #sampoornaramayanam by chaganti || pravachanam telugu || ramayanam by chaganti || chaganti pravachanam in telugu || chaganti #pravachanamvideos || chaganti koteswara rao pravachanam telugu || chaganti videos || brahmasri chaganti koteswara rao garu || chaganti koteswara rao books || chaganti koteswara rao gari pravachanam || chaganti koteswara rao ramayanam pravachanam || brahma sri chaganti koteswara rao || sri chaganti koteswara rao pravachanam || chaganti koteswara rao pravachanam telugu mp3 || chaganti koteswara rao pravachanam mp3 || koteswara rao pravachanam || sri chaganti pravachanams || chaganti koteswara rao videos || ramayanam chaganti || chaganti koteswara rao speeches on marriage || telugu ramayanam || chaganti ramayanam pravachanam || pravachanam by chaganti || chaganti koteswara rao pravachanam videos || bhagavatam by chaganti || chaganti koteswara rao garu || chaganti koteswarao garispech || pravachanam by chaganti koteswara rao || chaganti pravachanam bhagavatam || brahmasri chaganti || chaganti koteswara rao mahabharatam || chaganti mahabharatam || chaganti pravachanam youtube || chaganti koteswara rao sampoorna ramayanam || chaganti koteswara rao pravachanam youtube || siva puranam in telugu || ramayanam in telugu video || mahabharatam by chaganti || chaganti latest speeches || chaganti telugu converterpravachanam in telugu by chaganti || chaganti pravachanam ramayanam || chaganti discourses || chaganti pravachanams telugu || sri chaganti koteswara rao ramayanam || sri chaganti koteswara rao bhagavatam || chaganti telugu pravachanalu || chaganti koteswara rao bhagavatam mp3 || chaganti sampoorna ramayanam || telugu chaganti pravachanalu || chaganti koteswara rao speeches in telugu || telugu pravachanam bhagavatam || sampoorna ramayanam chaganti || chaganti telugu pravachanam || koteswara rao speeches || telugu pravachanam videos || brahmasri chaganti koteswara rao ramayanam || garuda puranam in telugu by chaganti || koteswara rao chaganti || brahma sri chaganti koteswara rao ramayanam || chaganti koteswara rao recent speeches || telugu pravachanams audio || sri chaganti pravachanam || telugu bhakti pravachanam || sri chaganti speeches || speeches of chaganti koteswara rao || devi bhagavatam by chaganti koteswara rao || chaganti sampoorna sri ramayanam || ramayanam by chaganti koteswara rao || brahmasri chaganti koteswara rao pravachanam || brahmasri chaganti koteswara rao gari pravachanam || chaganti koteswara rao speeches latest || bhakti pravachanam in telugu || pravachanam chaganti || chaganti koteswara rao latest speeches || chaganti koteswara rao pravachanam audio ramayanam in telugu by chaganti koteswara rao || koteswara rao ramayanam || chaganti recent speech
Sri chaganti kotrwswara rao speeches, sri chaganti pravachanam, chaganti pravachanam, chaganti koteswara rao pravacahanam, Sri chaganti, Chaganti Koteswara rao, Sri chaganti pravachanalu, Chaganti pravachanalu, Chaganti koteswara rao pravachanalu, chaganti koteswara rao Speeches, sri chaganti speeches, Telugu pravachanam, telugu pravachanalu, chaganti telugu, chaganti koteswara rao pravachanam in teluguchaganti Koteswara rao speeches latest2020

Mahalakshmi Vlogs
टिप्पण्या  
 • Usha kumari Bhuma

  Usha kumari Bhuma

  6 दिवसांपूर्वी

  Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Sivaya Om Namah Om

 • MURTHY VVBS

  MURTHY VVBS

  8 दिवसांपूर्वी

  This is a note to Sri Chaganti Koteswara Rao garu koraku:
  Sri Guruvu garu. Namaskaram
  I am following your audios & videos before you started your website.
  In your okdest audios u never had any discrimination about God , but now a days your discourses uttering specific differenciation on Siva & Vishnu. Rama & Siva. Its too awful. So far you couldnt understand who is Siva & who is Vishnu. Do utter penance to Bhagwan Siva, he will teach you. Namaskaram.

 • swarna latha

  swarna latha

  12 दिवसांपूर्वी

  Gd night

 • Satyavathi Chintakapati

  Satyavathi Chintakapati

  15 दिवसांपूर्वी

  ప్

 • ramakanth rudravaram

  ramakanth rudravaram

  22 दिवसांपूर्वी

  0:08 0:10 ee3

 • PĂDMĂÑĂBHĂ ŘEDDY PGVŠ

  PĂDMĂÑĂBHĂ ŘEDDY PGVŠ

  22 दिवसांपूर्वी

  OM SRI JAI NAMAHASHIVAYA

 • Talpur Suresh

  Talpur Suresh

  23 दिवसांपूर्वी

  🙏🙏🙏

 • Venkatesh Rao

  Venkatesh Rao

  23 दिवसांपूर्वी

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • Hymavathi nadau Dharmireddy

  Hymavathi nadau Dharmireddy

  24 दिवसांपूर्वी

  Nice

  • Hymavathi nadau Dharmireddy

   Hymavathi nadau Dharmireddy

   24 दिवसांपूर्वी

   Super

 • guttulad bhaskararao

  guttulad bhaskararao

  24 दिवसांपूर्वी

  A

 • Gv Rao

  Gv Rao

  24 दिवसांपूर्वी

  Very good message sir

 • mythili reddy

  mythili reddy

  27 दिवसांपूर्वी

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏👍🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • Sanndhya Palakurti

  Sanndhya Palakurti

  27 दिवसांपूर्वी

  🙏🙏🙏 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • S Girija

  S Girija

  27 दिवसांपूर्वी

  Sathakoti pranams guruji

 • sajjalaguddam sreenivasulu

  sajjalaguddam sreenivasulu

  27 दिवसांपूर्वी

  Chaganti sir super speach sir

 • Varma D.V.K

  Varma D.V.K

  28 दिवसांपूर्वी

  L l l∅

 • Avulappa A

  Avulappa A

  28 दिवसांपूर्वी

  ಘಟಕ

 • Kavya Sandru

  Kavya Sandru

  28 दिवसांपूर्वी

  🙏🙏

 • Ratna P. V. Ratnam

  Ratna P. V. Ratnam

  28 दिवसांपूर्वी

  Om namha shivaya

 • Gv Rao

  Gv Rao

  29 दिवसांपूर्वी

  It is true words

  • Bommula Satyanarayana

   Bommula Satyanarayana

   27 दिवसांपूर्वी

   No by

 • Ravi Kumar

  Ravi Kumar

  29 दिवसांपूर्वी

  🙏🙏🙏🙏

 • Umarani Pragada

  Umarani Pragada

  29 दिवसांपूर्वी

  Jai Sanatan Dharma
  Jai Bharat Jai Hind
  Om Namah Shivaya
  Jai Sriman Narayanaya Namah
  Jai Laxmi Narayanaya Namah
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

 • RajaCrazy

  RajaCrazy

  29 दिवसांपूर्वी

  Vaikunta Ekadasi 2020 - వైకుంఠ ఏకాదశి - ముక్కోటి ఏకాదశి కథ - 25/12/20 - https://youtu.be/zGwPSMAb11w

 • Radhakrishnamurthy Kalam raju

  Radhakrishnamurthy Kalam raju

  महिन्यापूर्वी

  Bharga vudu

 • Chittipolu Srikanth

  Chittipolu Srikanth

  महिन्यापूर्वी

  Madhyalo AIDS vaddunna

 • sivakumari nadella

  sivakumari nadella

  महिन्यापूर्वी

  🌺🌺🌺🙏🙏

 • seshagiri medisetty

  seshagiri medisetty

  महिन्यापूर्वी

  Namonamah

 • Paandu Voggu

  Paandu Voggu

  महिन्यापूर्वी

  Om namashivaiha

 • Garimella Rama mani

  Garimella Rama mani

  महिन्यापूर्वी

  Hara Hara Mahadeva sembo 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏.

  • Appaji Yadav

   Appaji Yadav

   18 दिवसांपूर्वी

   Shambho shankara hara hara mahadeva namaha

 • Ismart Rohan Creations

  Ismart Rohan Creations

  महिन्यापूर्वी

  https://youtu.be/g3D21YXEAU4

 • Juntupally Babu

  Juntupally Babu

  महिन्यापूर्वी

  Om shivaya namaha

 • Veda Stories

  Veda Stories

  महिन्यापूर्वी

  Memu chinnapillaku kadalu chebutunnamu. Vallaki boor kodithe meru evi vinipinchandi. Vallu conform ga enjoy chestaru. Nachothey subcribe cheyandi,

 • Lingamurthy Siripuram

  Lingamurthy Siripuram

  महिन्यापूर्वी

  OMnamoSivaya.

 • Aditha Syamala Jagadamba

  Aditha Syamala Jagadamba

  महिन्यापूर्वी

  Om namasivaya om namasivaya hara hara mahadeva shambo shankara 🙏🙏

 • lakshmi v

  lakshmi v

  महिन्यापूर्वी

  Om nama sivaya hara hara madhav shambo shankara

 • Radha Krishna

  Radha Krishna

  महिन्यापूर्वी

  Urjaswavi.

 • Radha Krishna

  Radha Krishna

  महिन्यापूर्वी

  Bhargavud

 • Radha Krishna

  Radha Krishna

  महिन्यापूर्वी

  Anusangika prayoojanamu. Bhkutudini. Rakshinchutadu .

 • BALAIAH CHITTOOR

  BALAIAH CHITTOOR

  महिन्यापूर्वी

  Om namasivaya. Sivatatwamunu bhaga vivarincharu.

 • Kella Durga

  Kella Durga

  महिन्यापूर्वी

  Om namo narayanan namahhhh🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌷⚘🌷⚘🌷⚘⚘🌷

 • SURYA MADDUKURI

  SURYA MADDUKURI

  महिन्यापूर्वी

  🔔 ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. 🙏

 • All Seasons

  All Seasons

  महिन्यापूर्वी

  https://youtu.be/c8XUMfeRDwM
  Nukkambhika ammavaru

 • Jatavath Vineeth kumar

  Jatavath Vineeth kumar

  महिन्यापूर्वी

  🙏🙏🙏🙏🙏 OM NAMAH SHIVAYA 🌼🌺🌺💐💐🌺🌺🌼🌼🌺🌺🌸🌸🙏🙏🙏🙏🙏

 • Y RAVI

  Y RAVI

  महिन्यापूर्वी

  Omnamasivaya omnamasivaya, omnamasivaya, omnamasivaya, omnamasivaya, omnamasivaya, omnamasivaya, omnamasivaya, omnamasivaya omnamasivaya omnamasivaya

 • Reena BR

  Reena BR

  महिन्यापूर्वी

  Good speech

  • maha r

   maha r

   महिन्यापूर्वी

   Mahabharata greatly narrated: in-one.info/least/vhi-i/k7hmo7SHnKmGpII

 • poornima Mohan

  poornima Mohan

  महिन्यापूर्वी

  🙏🏼🙏🏼 om Sri laxmi Srinivasaya namaha 👏👏🔔🌙👏 om sri Mukya pranadevare 🙏🙏🙏

  • Satya Narayana Kapavarapu

   Satya Narayana Kapavarapu

   महिन्यापूर्वी

   😁

 • JYOTHI MADAS

  JYOTHI MADAS

  महिन्यापूर्वी

  Om Namha Shivaay🙏🙏🙏🌸🌸

  • Sarada T

   Sarada T

   महिन्यापूर्वी

   Eswara always eswara

  • Sarada T

   Sarada T

   महिन्यापूर्वी

   Siva siva naasiva

  • Sarada T

   Sarada T

   महिन्यापूर्वी

   Om namasivaya

 • poornima Mohan

  poornima Mohan

  महिन्यापूर्वी

  Very beautiful information Sir 👌🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

 • poornima Mohan

  poornima Mohan

  महिन्यापूर्वी

  🙏🏼🙏🏼om namah shivaya namaha 👏👏🔔👏 Om

 • Rajavardhan Mothkuri

  Rajavardhan Mothkuri

  महिन्यापूर्वी

  Om Namah Shivaya 🙏

 • RAMANJAMMA R

  RAMANJAMMA R

  महिन्यापूर्वी

  🙏🙏🙏🙏🙏

 • Kokkula Gangadhar

  Kokkula Gangadhar

  महिन्यापूर्वी

  హర మహాదేవ శంభో శంకర

 • vijaya bolisetty

  vijaya bolisetty

  महिन्यापूर्वी

  గురువు గారికి ధన్యవాదములు చాలాబాగా ఉంటాయి మీ ప్రవచనములు

 • surya narayana

  surya narayana

  महिन्यापूर्वी

  The grace of God is obtained by sacrifice only as per scriptures ... (Excerpt from message of Shri Datta Swami)
  To please the Lord you have to surrender your words by singing about Him, the mind in His devotion and the intelligence in His discussions. However these three constitute only 1% of the total sacrifice and this is called as theoretical sacrifice. The sacrifice of your work and fruit of work constitutes 99% of sacrifice, which is called as practical sacrifice.
  Service is the proof of the real love. Service means sacrifice of work and sacrifice of fruit of work. The mother serves her child by sacrifice of work like giving bath, dressing etc., for years together continuously. The father serves the child by sacrifice of fruit of his entire hard work. It is a clear practical point that the proof of the real love is only service.
  If you serve your family, you love your family. If you serve the entire world, you love the creation. If you serve the God, you love the God and this is only devotion.
  The scriptures say that your sacrifice of money is highest.
  ‘Na karmana, Na prajaya, DhanenatyagenaikeAmritatvamaanasuh’ i.e., you cannot attain God by selfish work or the children. You can attain God only by sacrificing your money for God’s work. – The Veda
  Gita keeps sacrifice of the fruit of the work (money) on the top most level. Gita says ‘Jnanatdhyanamvisishyate, Dhyanat Karma PhalaTyagah’i.e., Bhakti (devotion) is better than Jnana (knowledge) and sacrificing the fruit of your work (money) is better than Bakthi.
  Shirdi Sai used to ask Guru Dakshina from everybody to teach this important sacrifice. He criticized a merchant who came for Brahma Jnana but was not giving even Rs.5/- from his pocket. Mr.Patil, a farmer used to donate the entire yearly crop to Baba and took back whatever Baba gave back to him.
  Universal Spirituality for World Peace

 • Allamsetti VenkateswaraRao

  Allamsetti VenkateswaraRao

  महिन्यापूर्वी

  Namashakaramu ayya garu pamarru krishna dsit A P (APSRTC)

 • Chinna Puli

  Chinna Puli

  महिन्यापूर्वी

  హర హర మహాదేవ శంభో శంకర ఓం నమశ్శివాయ ఓం నమశ్శివాయ

 • Chinna Puli

  Chinna Puli

  महिन्यापूर्वी

  కోటేశ్వరరావు గారు మీ వాయిస్ లో కొంచెం నీరసంగా ఉందండి మీకు ఉత్సాహం ఆరోగ్యం ప్రసాదించాలని ఆ దేవదేవుని ఆ పరమేశ్వరుని కోరుకుంటున్నాను ఓం నమశ్శివా శివాయ

  • START GAMING

   START GAMING

   27 दिवसांपूर्वी

   Ff

  • START GAMING

   START GAMING

   27 दिवसांपूर्वी

   R

 • Lakshmi Javvaji

  Lakshmi Javvaji

  महिन्यापूर्वी

  Om namah sivaya

  • Kesava Raju Gudipati

   Kesava Raju Gudipati

   महिन्यापूर्वी

   Om. Namassivaya. 🙏🙏🙏

 • anji reddy

  anji reddy

  महिन्यापूर्वी

  Om namasivaya 🙏🙏🙏

 • Usha Rani

  Usha Rani

  महिन्यापूर्वी

  p6 bछचचक्ष

 • BN Vasuki

  BN Vasuki

  महिन्यापूर्वी

  for free

 • Saikiran Technologies

  Saikiran Technologies

  महिन्यापूर्वी

  SRI SHIVA SRI SHIVA SRI SHIVA

 • VENKAT THAMMINENI

  VENKAT THAMMINENI

  महिन्यापूर्वी

  Om

 • shobha rani

  shobha rani

  महिन्यापूर्वी

  Om Namah shivaya

 • Sreedhar Goruganti

  Sreedhar Goruganti

  महिन्यापूर्वी

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🤝🤝

 • gayathri reddy

  gayathri reddy

  महिन्यापूर्वी

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • destroy gaming destroy gaming

   destroy gaming destroy gaming

   महिन्यापूर्वी

   Comedy ga vundhara

  • Vijaya Lakshmi Mutyala

   Vijaya Lakshmi Mutyala

   महिन्यापूर्वी

   &1

 • R.prabhkar R.prabhker

  R.prabhkar R.prabhker

  महिन्यापूर्वी

  Omnamo sivaya Namaste

 • Madhavi Mallikharjun

  Madhavi Mallikharjun

  महिन्यापूर्वी

  🙏🙏🙏

  • maha r

   maha r

   महिन्यापूर्वी

   Mahabharata greatly narrated: in-one.info/least/vhi-i/k7hmo7SHnKmGpII

 • Hari Shankar

  Hari Shankar

  महिन्यापूर्वी

  👋👋

 • Neeraj

  Neeraj

  महिन्यापूर्वी

  ఓం నమఃశివాయ
  ఓం నమఃశివాయ
  ఓం నమఃశివాయ
  ఓం నమఃశివాయ
  ఓం నమఃశివాయ
  🌺🥀🌺🥀🌺

 • Chava Muralikrishna

  Chava Muralikrishna

  महिन्यापूर्वी

  హర హర మహాదేవా శంభో శంకరా
  🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • Chava Muralikrishna

  Chava Muralikrishna

  महिन्यापूर्वी

  ఓం నమః శివాయ
  🙏🌹🌼🙏🌼🌹🙏

 • ponnada vijaybhaskar

  ponnada vijaybhaskar

  महिन्यापूर्वी

  Namaskar 🙏🙏

 • s yadagiri

  s yadagiri

  महिन्यापूर्वी

  Om namashivaya
  Om madhavaya namah
  Om bramhaya namah

 • Ratnam Babu

  Ratnam Babu

  महिन्यापूर्वी

  Hara Hara Mahadeva

 • Kavitha Katravath

  Kavitha Katravath

  महिन्यापूर्वी

  Om namashivayya🙏🙏

  • VIJAYALAKSHMI K

   VIJAYALAKSHMI K

   महिन्यापूर्वी

   C

 • S. Srinu

  S. Srinu

  महिन्यापूर्वी

  🙏🙏🙏🙏👍

 • Phani kumar

  Phani kumar

  महिन्यापूर्वी

  మీరు కలకలం బాగుండాలి.రాబోయే తరాలకు కూడా జ్ఞానం కలిగేలా మీరు ప్రవచనములు బోధించాలి

 • Dedipya Goud Dedipya Goud

  Dedipya Goud Dedipya Goud

  महिन्यापूर्वी

  🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 • Uma Mahesh

  Uma Mahesh

  महिन्यापूर्वी

  Naskaaram guruvugaru manchi sandesam on karthikamas

 • Siva Dharmini

  Siva Dharmini

  महिन्यापूर्वी

  Madyalo cut ayyindi puvvula list cheptunapudu. Please upload complete speech

  • maha r

   maha r

   महिन्यापूर्वी

   Mahabharata greatly narrated: in-one.info/least/vhi-i/k7hmo7SHnKmGpII

 • Gundareddy Sivareddy

  Gundareddy Sivareddy

  महिन्यापूर्वी

  Om ,nama ,sivaaya hara , hara ,mahadev

 • ajay Popzz

  ajay Popzz

  महिन्यापूर्वी

  Om namashivaya

 • Kalyani Gopalaswamy

  Kalyani Gopalaswamy

  महिन्यापूर्वी

  Guruvu guru meeku satha koti namaskaramulu mee pravachanalu annikooda chala chaalaa paguntundandi annittilonu oka lesson untundi

 • M Srinivas

  M Srinivas

  महिन्यापूर्वी

  Chaganti.Koteswara Rao gari lanti gurudevulu Mana Telugu varu kavadam... Ayana pravachanalu manam vinadam ....anedi..,...enno janmala mana punya phalam....🙏

 • Murali Krishna

  Murali Krishna

  महिन्यापूर्वी

  చాలా సంవత్సారాలు ఉపన్యాసాలు వినాలంటే దేవస్థానం లాంటి ప్రదేశాలకు వెళ్ళవలసి వచ్చేది. ఈ మొబైల్ యూట్యూబ్ ద్వారా అవకాశాన్ని కల్పించిన సాంకేతికత కు మరియూ ప్రసంగించిన చాగంటి కోటేశ్వరరావు గురువు గారికీ శత కోటి ప్రణామాలు 🙏🙏

 • Varun Chinni

  Varun Chinni

  महिन्यापूर्वी

  Namasthe guruvu garu shiva keshava namalu cheppandi

 • Vaddepalli Srinivas

  Vaddepalli Srinivas

  महिन्यापूर्वी

  Om Namah Shivaya

 • Ramesh Nunna

  Ramesh Nunna

  महिन्यापूर्वी

  Namaskaram to Guruvugaru. Wonderful pravachanam on Kartikamasam

  • ravi k

   ravi k

   महिन्यापूर्वी

   Not true

 • Konkala Venkatramana Reddy

  Konkala Venkatramana Reddy

  महिन्यापूर्वी

  Om namahshivaya

 • Attapu Shobha Rani

  Attapu Shobha Rani

  महिन्यापूर्वी

  Guruvu garu🙏🙏🙏🙏🍒

 • venkata srinivas Kvr

  venkata srinivas Kvr

  महिन्यापूर्वी

  ఓం నమః శివాయ 🙏🙏🙏ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః 🙏🙏🙏

 • Bhavani R

  Bhavani R

  महिन्यापूर्वी

  Om namasiyaya🙏

  • maha r

   maha r

   महिन्यापूर्वी

   Mahabharata greatly narrated: in-one.info/least/vhi-i/k7hmo7SHnKmGpII

 • Paidipala Yashwanth

  Paidipala Yashwanth

  महिन्यापूर्वी

  Jai Gurudeva 🙏🙏👌👌

 • Pothina Sasikala

  Pothina Sasikala

  महिन्यापूर्वी

  ఓంనమః శివాయ
  🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏 🙏

  • Venkata Rao Mekala

   Venkata Rao Mekala

   महिन्यापूर्वी

   Om Namasivaya

  • Venkata Rao Mekala

   Venkata Rao Mekala

   महिन्यापूर्वी

   Om Nnamsivaya

 • DT rao

  DT rao

  महिन्यापूर्वी

  🙏🙏🙏

 • Pullarao Kondapalli

  Pullarao Kondapalli

  महिन्यापूर्वी

  🔱✡️🕉️🔱శ్రీ కనకదుర్గ అమ్మవారి దివ్య ఆశీస్సులతో జ్యోతిష్యం చెప్పబడును🔱🔯🕉️9533774441విద్య ఉద్యోగం వ్యాపారం ప్రేమ పెళ్లి సంతానం కోర్టు కుటుంబం ఆరోగ్యం విదేశీయానం రాజకీయం మనశ్శాంతి లక్ష్మి శాంతి భార్య భర్త మధ్య అనుమానాలు రావడం ప్రేమించుకున్న వారి మధ్య గొడవలు రావటం ఎన్ని సంబంధాలు చూసినా పెళ్లి కుదరకపోవడం శ్రీ వశీకరణ పురుషుడు వశీకరణ నరదిష్టి నాగదోషం చెడు ప్రయోగం ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా  పూర్తిగా పరిష్కారం చేయబడును కాల్ చయండి 9533774441 #

 • Raja Reddy

  Raja Reddy

  महिन्यापूर्वी

  M

 • Pattem Srinivasarao

  Pattem Srinivasarao

  महिन्यापूर्वी

  గురువు గారి కి పాదాభివ న్దనాలు

 • KARNATI VEERA BHADRA REDDY

  KARNATI VEERA BHADRA REDDY

  महिन्यापूर्वी

  Verygood